Sbor dobrovolných hasičů Kunžak

Archiv SDH Kunžak

2021    2020    2019    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008   

2020

    PAMÁTEČNÍ KÁMEN    zveřejněno 20.11.2020

V úterý 17.11. jsme v lese u Kaprouna položili památeční kámen pro našeho skvělého kamaráda a dlouholetého parťáka, který nás na jaře náhle opustil. Na tomto místě v lese jsme s ním strávili poslední společný den.

pamětni kámen SDH Kunžak

    POŽÁR    zveřejněno 20.11.2020

Dne 14.11. jsme vyjeli k požáru skládky větví v Kunžaku.

    POŽÁR, TECHNICKÁ POMOC    zveřejněno 13.11.2020

Dne 19.10. jsme zasahovali u nedohořelého ohniště po pálení klestí.

Dne 01.11. jsme asistovali u dopravní nehody u Hospříze.

    POŽÁR, TECHNICKÉ POMOCI    zveřejněno 06.10.2020

V poslední době jsme měli 3 výjezdy, jeden požár a dvě technické pomoci. První výjezd byl dne 26.09., kdy hořel sklad slámy ve Strmilově. Další dva se udály v sobotu 03.10. - odpoledne a ve večerních hodinách. V obou případech jsme odstraňovali větve z pozemních komunikací.

    ČIŠTĚNÍ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ    zveřejněno 06.10.2020

V průběhu měsíce září jsme volné chvíle věnovali čištění sportovního hřiště. Požádali nás zástupci obce Kunžak, kdy bylo potřeba hřiště vyčistit od mechu a nečistot. Celá akce se nám vydařila v několika dnech za pomoci vysokotlaké stříkačky z Tatry Terra. Spotřeba vody byla obrovská a tak jsme využívali všech 3 aut k doplňování vody.
Foto

    EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16.-22.9.2020    zveřejněno 23.09.2020

V letošním roce se naše obec zapojila do 19. ročníku Evropského týdne mobility, jenž se konal celý týden od středy 16. do úterý 22.9.2020. Cílem této akce bylo upozornit na vysoký nárůst automobilové dopravy, jež zásadně ovlivňuje kvalitu veřejného života a čistotu ovzduší.

Akci zorganizovala Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak, Mateřská škola Kunžak, Český svaz žen Kunžak, Sbor dobrovolných hasičů Kunžak, Myslivecské sdružení Jitro. A díky financování Obecního úřadu Kunžak byly veškeré akce zcela zdarma.

Během celého týdne jsme mohli vidět různé akce, které se přímo věnovaly i řešení problematiky dopravy, např. elektrokola Apache a elektroautomobil Tesla. Dále se zapojily děti ze ZŠ a MŠ, ať už svou originální výzdobou části náměstí, nebo jízdou zručnosti. K vidění bylo exhibiční vystoupení biketrialu Ride Wheel. Dále jsme mohli navštívit komentovanou prohlídku kostela sv. Bartoloměje včetně kostelní věže. Své místo tu mělo i večerní kino, kdy se promítal film o krásách České kanady a dále filmy Češi zachraňují zubry a Kifaru. Pro ty, kteří mají rádi procházky tu byla možnost procházky - turistického pochodu kolem Kunžaku, na které doprovázeli členové MS Jitro se zajímavými úkoly z myslivosti. Samozřejmě nesmělo chybět i sobotní zábavné odpoledne pro děti, které se symbolicky loučily s létem. Nedělní odpoledne bylo věnované kultuře. Nejprve pohádkové představení pro děti, které připravilo divadélko Divoloď. Poté se nám představila taneční skupina mažoretek DM Studio Dačice, která sbírá celostátní i evropská ocenění. Následně sehráli potulní kejklíři divadelního a cirkusového uskupení Chůdadlo slavnou tragédii Romeo a Julie. Na konci dne jsme si zaspívali "s harmonikou". V závěru týdne jsme ještě měli možnost vidět přehlídku několika dravců ze Státního hradu Rabí. Samozřejmě nesměla chybět ani zdravotnická stránka, kdy žáci ZŠ měli možnost vyzkoušet si používání různých pomůcek pro handikepované osoby a to díky Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory se sídlem v Jindř. Hradci. Rovněž jsme mohli spatřit ukázku první pomoci. Poslední den patřil Dni bez aut.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněním a organizátorům této akce. Dále děkujeme Janu Dobešovi ze ZŠ Kunžak, který přispěl svými fotografiemi.

Foto


    DOLNÍ ŽĎÁR - HORNÍ LHOTA    zveřejněno 17.09.2020

V sobotu 05.09. jsme se zúčastnili posledních závodů letošní sezóny. V prvním kole jsme se umístili na pátém místě s časem 18,75. Ve druhém kole na místě třetím s časem 20,47.
Foto   (Foto: Michaela Nováková)

    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 31.08.2020

První výjezd našeho nového zásahového vozidla na sebe nenechal dlouho čekat. Dnes ve velmi brzkých ranních hodinách nám byla ohlášena technická pomoc a to strom na silnici u odbočky na Budkov ve směru na Strmilov.

    POŽÁRY A TECHNICKÉ POMOCI - TŘESTE SE!          zveřejněno 30.08.2020

Tak a je to tady!!! Naše Terra má konečně najeto dostatečné množství kilometrů, během kterých jsme jí na kondičních jízdách testovali a poznávali její možnosti a hranice. Konečně byla v sobotu 29.8. přihlášena do výkonu a je prvozásahovým vozidlem naší zásahové jednotky. Takže když teď budeme mít ohlášen nějaký požár nebo technickou pomoc, vyjedeme touto novou moderní technikou.

    TERRA NA VÝSTAVĚ    zveřejněno 30.08.2020

Naše nové zásahové vozidlo Tatra Terra byla od pondělí 24.8.-27.8.2020 zapůjčena na výstavu hasičské a komunální techniky do Jičína, kde firma Kobit THZ představovala veškerou techniku, kterou vyrobila. Každé vozidlo bylo originál a každé vozidlo bylo sestaveno dle potřeb pro jednotlivé hasičské sbory. Podívaná to byla opravdu neskutečná.


    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 30.08.2020

V pondělí 24.08. jsme likvidovali vosy v bytovém domě v Kunžaku.

    DOPRAVNÍ NEHODA          zveřejněno 30.08.2020

V pátek 21.08. dopoledne jsme vyjeli k dopravní nehodě u Valtínova, kdy se střetnul motorkář s osobním automobilem. Naštěstí se nic vážného nestalo.

    MÍROVÝ BĚH ČR 2020 - PEACE RUN    zveřejněno 10.08.2020

V pondělí 10.08. navštívili naší obec Kunžak běžci Mírového běhu - Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. Je to "neobyčejný běh s hoříčí pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru - symbolizuje přáteství, porozumění, mír a harmonii. Každý se může ke štafetě připojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji dál do celho světa."   

Udělali jsme pro Vás pár fotek, ale hlavně můžete vidět i videa z celé akce, kdy běžci vyprávěli o tomto Mírovém běhu, o svém poslání všem lidem.
Foto    Video

    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 10.08.2020

V neděli 02.08. odpoledne jsme vyjeli ke spadlé větvi na pozemní komunikaci, kterou jsme snadno odstranili.

    HORNÍ MEZIŘÍČKO    zveřejněno 02.08.2020

V sobotu 01.08. jsme navštívili soutěž v požárním útoku v Horním Meziříčku. Soutěž byla dvoukolová. První kolo o pohár starosty obce, druhé kolo o věcné ceny.
V prvním kole nás potkala nešťastná nehoda díky níž jsme skončili na posledním místě s časem 29,84. Ale v druhém kole jsme zazářili a svůj neúspěch z prvního kola jsme otočili o 100 %. Druhé kolo jsme vyhráli s časem 17,70. :-)
Foto    Video

    KUNŽAK    zveřejněno 29.07.2020

V sobotu 25.7. jsme uspořádali otevřenou - neligovou soutěž v požárním sportu. Díky koronaviru byla JHHL zrušena, tak se jednotlivé sbory SDH domluvili, že uspořádání soutěží v PS ve své obci bude zcela dobrovolné, stejně tak i účast na něm.

Na naší soutěž se sjela téměř všechna družstva z ligy, a za to Vám patří srdečný dík. Závod byl dvoukolový, kdy časy z obou kol se sčítaly. Naše družstvo A. se umístilo na krásném 3. místě s celkovým časem 36,93. A družstvo B. skončilo na posledním místě s časem pouze 21,18, protože ve druhém kole bylo zdiskvalifikováno.
Foto    Video

    SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉ TATRY, ŽEHNÁNÍ PRAPORU    zveřejněno 14.07.2020

V sobotu 04.07. jsme uspořádali slavnost při příležitosti předání nového zásahového vozidla naší zásahové jednotce JSDH a žehnání nového praporu pro náš sbor.

Akce začala ve 14. hodin slavnostním nástupem zásahové jednotky, praporčíků a zástupců hasičů. Poté velitel Jiří Dvořák přivítal všechny zúčastněné a hosty. Slavností řeč zahájil poděkováním obci Kunžak a obecnímu zastupitelstvu a všem investorům, kteří přispěli k zakoupení nového zásahového vozidla, tj. Fond zábrany škod - Česká kancelář pojistitelů a Krajský úřad Jihočeského kraje.

Poté pokračoval seznámením hasičské techniky a jejím vývojem u našeho sboru. Posléze na místo přijela nová Tatra Terra CAS 20. Po jejím představení dostal slovo starosta obce pan Ing. Vladimír Šamal, který symbolicky předal klíče od nového vozidla veliteli panu Dvořákovi, jenž je následně předal strojníkům. Svým proslovem, kterým popřáli naší jednotce a nové technice mnoho úspěchů při zdolávání nejen požárů, přispěli i plk. Ing. Lukáš Janko, zástupce HZS Jihočeského kraje, ředitel Územního odboru Jindř. Hradec. A Bc. Milan Garhofer - starosta Okresního sdružení hasičů Jindř. Hradec.

Na závěr starosta SDH Martin Waszniowski představil nový hasičský prapor, jenž si sbor pořídil z vlastních finančních zdrojů získanými různými brigádami.

Nato farní vikář Mgr. Jan Turek požehnal novému praporu a zároveň celému sboru a nové zásahové technice.

Na závěr došlo ke slavnostnímu přípitku a pokřtění nové Tatry šampaňským.

Po tomto zahájení si zájemci mohli novou tatru prohlédnout a seznámit se s výbavou. Pro ostatní bylo za hasičskou zbrojnicí připraveno občerstvení a posezení. V pozdních odpoledních hodinách zahrála i pozvaná kapela.

Video    Foto    (Zdroj: Facebook/sdhkunzak)

JSME VIDĚT :-)

Požáry.cz
Článek na požárech.cz ze dne 12.07.2020


Jindřichohradecký Deník
V pátek 10.07.2020 vyšel článek v Jindřichohradeckém deníku.    POŽÁRY          zveřejněno 14.07.2020

Ve dne 27.6. jsme opět hasili požár mýtiny po pálení větví. Dva dny nato jsme odstraňovali padlý strom přes silniční komunikaci. A 10.7. jsme vyjeli k nahlášené technické pomoci, kdy byl padlý strom přes silnici a než jsme stačili dojet na místo, tak se technická pomoc změnila na dopravní nehodu.

    POZVÁNÍ NA SLAVNOST          zveřejněno 18.06.2020

V sobotu 4. července 2020 zveme všechny spoluobčany, příznivce SDH či fanoušky na slavnostní předání nového zásahového vozidla Tatra Terra CAS 20. S tímto bude spojené i slavnostní žehnání hasičské zástavy. Akce se bude konat od 14.00 hodin před hasičskou zbrojnicí v Kunžaku. Hudba a občerstvení bude zajištěno.

pozvánka


    TATRA TERRA CAS 20          zveřejněno 11.06.2020

Dočkali jsme se! Vozový park naší zásahové jednotky v Kunžaku čeká změna. Díky Obecnímu úřadu v Kunžaku, dotacím z Krajského úřadu a Fondu zábrany škod nahradí více než čtyřicet let starou Škodu 706 RTHP zbrusu nový prvozásahový vůz Tatra Terra Cas 20 od českého výrobce KOBIT THZ - Továrna hasicích zařízení. Touto cestou všem děkujeme.
V těchto dnech jí můžete spatřit v ulicích Kunžaku a okolí při kondičních a seznamovacích jízdách.

Seznamte se
Cisternová automobilová stříkačka je postavena na dvounápravovém speciálním podvozku TATRA 815 R55 s naftovým přeplňovacím osmiválcem o výkonu 325 kW. Kabina vozu umožňuje přepravu osádky 1+5.

Nástavba je vyrobena z hliníkových profilů a designových laminátových prvků. Uvnitř nástavby se nachází nádrž na vodu včetně integrované nádrže na pěnidlo, hliníkové čerpací zařízení THZ 3000.

Vozidlo je vybaveno držáky pro redukované požární vybavení, lanovým navijákem o tažné síle 5,1t. Standardem nástavby je výstražné zařízení, osvětlovací rampa, sklopný žebřík pro výstup na pochozí střechu, integrované vnitřní a vnější osvětlení.

Výbava
Výbava dle požadovaného rozsahu R / Z / T, asanační lišta, lanový naviják, elektrocentrála, osvětlovací stožár, střešní lafetová proudnice, výsuvné prvky, speciální držáky výbavy, couvací kamera, Rettbox, barva RAL 3000 aj.

Základní technické parametry

Požární čerpadlo

Zdroj:   KOBIT THZ

tatra terra

Foto    Video    VYSAZOVÁNÍ STROMKŮ          zveřejněno 11.06.2020

Začátkem dubna pomáhali naši členové a jejich ratolesti s výsadbou nových stromků nad Kunžakem směrem na Kaproun, kde mizí jeden les za druhým. Celkem jsme vysadili více jak 3.000 ks nových rostlinek.

    POŽÁRY          zveřejněno 11.06.2020

Přinášíme Vám další krátký seznam našich výjezdů od 11.04. do dnes.    POŽÁRY          zveřejněno 10.04.2020

Od začátku dubna do dnes jsme téměř každý den vyjížděli k požáru lesa nebo lesního podrostu.    POŽÁR LESNÍHO PODROSTU          zveřejněno 27.03.2020

V pátek 27.03. jsme v dopoledních hodinách vyjeli k požáru na Zvůli, kde se opět při pálení lesního klestí oheň rozšířil.

    POŽÁR PALIVOVÉHO DŘEVA          zveřejněno 27.03.2020

Ve středu 25.03. jsme krátce po poledni vyjeli k požáru ve Velkém Jeníkově, kde díky nepozornosti při pálení začalo hořet palivové dřevo. Vyjeli jsme oběma zásahovými vozidly. Naštěstí se i při nepříznivém větru podařilo oheň brzy uhasit.

    POŽÁR LESNÍHO PODROSTU          zveřejněno 27.03.2020

V pátek 20.03. jsme v odpoledních hodinách vyjeli k požáru na Zvůli, kde pálili větve a oheň se rozšířil na lesní podrost.

    DVĚ TECHNICKÉ POMOCI          zveřejněno 15.02.2020

Dne 11.02. jsme dvakrát vyjížděli k padlým stromům na pozemní komunikaci. Proprvé jsme v ranních hodinách odklízeli padlý strom ve Fenkách u Kunžaku. Podruhé jsme vyjeli odpoledne směrem ke Kaprounu, kde byly padlé čtyři stromy na silnici.

    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 15.02.2020

Dne 10.02. jsme v odpoledních hodinách vyjeli k padlému stromu na elektrické vedení na Valtínovsku.

    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 07.02.2020

Dne 04.02. jsme opět vyjeli ke dvěma padlým stromům na pozemní komunikaci u Kunžaku.

    VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA          zveřejněno 07.02.2020

V sobotu 25.1. jsme se opět sešli na Výroční valné hromadě, abychom zhodnotili uplnynulý rok 2019 a naplánovali si akce na rok následující. A letos nás čeká velká událost a to NOVÉ zásahové vozidlo Tatra Terra, kterou očekáváme v průběhu března.

Rovněž uplynulo dalších 5 let a měli jsme tu volby na další volební období 2020 - 2025.
Starostou SDH zůstává Martin Waszniowski. Velitelem JSDH a SDH zůstává Jiří Dvořák. Pokladníkem byl znovu zvolen Zdeněk Zámečník. Ve výboru zastoupil Zdeněk Grausam Petra Hladečka ve funkci preventisty. Dále již mezi členy nejsou Rudolf Hanzalík, Miroslava Dvořáková.

Po volbách jsme našim kolegům rozdali ocenění za 10ti letou činnost: Hanka Skalická, Veronika Vobrová, Jan Burian, Zdeněk Grausam, Jan Marek a Pavel Pilecký. Dále jsme předali ocenění Josefu Burianovi za 50. let u SDH a zároveň jsme mu předali dárkový balíček k životnímu jubileu - 80. let.

V tento den byl v Jindřichově Hradci na Shromáždění kandidátů SDH zvolen náš velitel Jiří Dvořák při volbě výkonného výboru na volební období 2020-2025 jako vedoucí Okresní odborné rady represe (rada velitelů OSH).

    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 07.02.2020

Dne 21.01. jsme monitorovali žhnutí v komíně v domě v Kunžaku. Naštěstí dopadlo vše dobře.

    TECHNICKÁ POMOC          zveřejněno 07.02.2020

Dne 15.01. jsme měli v letošním roce první zásah - technickou pomoc, kdy jsme odstraňovali padlý strom na komunikaci na Lánech u Kunžaku.

   |    Poslední aktualizace:    |   Podpora IE    |    © 2006    |   Webmaster © Verča + členové SDH    |   Design © Sambo    |